Malta - 1981
636/51

Price: 25,00 EUR
636/51

Lithuania - 1997
636/7(2KB)

Price: 15,00 EUR
636/7(2KB)

Isle of Man - 1995
637/42+Bl.23

Price: 10,00 EUR
637/42+Bl.23

Ireland - 1986
637(KB)

Price: 10,00 EUR
637(KB)

Gibraltar - 1992
638/41

Price: 7,00 EUR
638/41

Jersey - 1994
639/43

Price: 5,00 EUR
639/43

Guernsey - 1994
Bl.11

Price: 6,00 EUR
Bl.11

Guernsey - 1994
640/4

Price: 6,00 EUR
640/4

Guernsey - 1994
640/4 (G.Pair)

Price: 14,00 EUR
640/4 (G.Pair)