Guernsey - 1992
557-728

Price: 35,00 EUR
557-728

Monaco - 1956
560

Price: 25,00 EUR
560

Liechtenstein - 1972
560/3(KB)

Price: 24,00 EUR
560/3(KB)

AndorraF - 2001
562+74

Price: 5,00 EUR
562+74

Jersey - 1992
563/7

Price: 6,00 EUR
563/7

Isle of Man - 1993
564/8

Price: 4,00 EUR
564/8

France - 1942
564/75

Price: 18,00 EUR
564/75

Gibraltar - 1989
566+Bl.12

Price: 5,00 EUR
566+Bl.12

Guernsey - 1994
Bl.12

Price: 3,00 EUR
Bl.12