Poland - 1964
1541/52

Price: 4,00 EUR
1541/52

Animals - 1970
1541/4

Price: 2,00 EUR
1541/4

Chess - 1966
1542 (4Bl)

Price: 5,00 EUR
1542 (4Bl)

Music - 2007
1542/6

Price: 6,00 EUR
1542/6

Populair - 2009
1543/50

Price: 15,00 EUR
1543/50

Marine Life - 2011
1543/8+Bl.90

Price: 14,00 EUR
1543/8+Bl.90

Portugal - 1981
1544/7

Price: 6,00 EUR
1544/7

Switzerland - 1995
1544/7

Price: 4,00 EUR
1544/7

Europa (CEPT) - 2001
1544/9

Price: 5,00 EUR
1544/9