Europa (CEPT) - 1980
Bl.106

Price: 6,00 EUR
Bl.106

Turkey - 1991
2938/41

Price: 12,00 EUR
2938/41

Stamps on stamps - 2010
Bl.56+I

Price: 20,00 EUR
Bl.56+I

Hungary - 1974
2940 (KB)A

Price: 50,00 EUR
2940 (KB)A

Hungary - 1974
2940 (KB)A/B

Price: 150,00 EUR
2940 (KB)A/B

Stamps on stamps - 2010
Bl.57

Price: 12,00 EUR
Bl.57

Queen - 2010
2944/9 KB

Price: 30,00 EUR
2944/9 KB

WWF - 2000
2947/50

Price: 4,00 EUR
2947/50

France - 1993
2948/53 MH31

Price: 6,00 EUR
2948/53 MH31