Statesman - 1980
1482/7

Price: 3,00 EUR
1482/7

Tourism - 1988
1482/91

Price: 6,00 EUR
1482/91

Spain - 1964
1483/96

Price: 10,00 EUR
1483/96

Christmas - 1993
1483/7

Price: 3,00 EUR
1483/7

Heritage - 2006
1483/7

Price: 5,00 EUR
1483/7

Norge - 2003
1484/5 Do/Du

Price: 3,00 EUR
1484/5 Do/Du

Norge - 2003
1484/5 MK

Price: 8,00 EUR
1484/5 MK

San Marino - 1991
Bl.14

Price: 3,00 EUR
Bl.14

Tourism - 2012
1484/9

Price: 5,00 EUR
1484/9