France - 1961
1372/5

Price: 8,00 EUR
1372/5

Europa (CEPT) - 2010
1374/7

Price: 4,00 EUR
1374/7

Tourism - 2012
Bl.60

Price: 10,00 EUR
Bl.60

Monaco - 1979
1375/7+Bl.15

Price: 12,00 EUR
1375/7+Bl.15

Liechtenstein - 2005
1375/6

Price: 3,00 EUR
1375/6

Malta - 2005
1375/6

Price: 3,00 EUR
1375/6

Tourism - 2007
1375/80

Price: 10,00 EUR
1375/80

Aviation - 1955
1376/83

Price: 4,00 EUR
1376/83

Great Britain - 1992
1377/86

Price: 12,00 EUR
1377/86