Denmark - 1992
1039/42

Price: 3,00 EUR
1039/42

Fairy tales - 1985
1039/42

Price: 2,00 EUR
1039/42

50/60. end WW II - 2005
1039/43

Price: 6,00 EUR
1039/43

Isle of Man - 2003
1040/4

Price: 6,00 EUR
1040/4

Vatican - 1991
1040/2

Price: 4,00 EUR
1040/2

Queen Mother - 2002
1040

Price: 5,00 EUR
1040

Tourism - 1963
1040/5

Price: 2,00 EUR
1040/5

Jersey - 2002
1041/6+Bl.33

Price: 12,00 EUR
1041/6+Bl.33

Liechtenstein - 1992
1041/4 (4Bl)

Price: 7,00 EUR
1041/4 (4Bl)