Portugal - 2000
2438/43

Price: 6,00 EUR
2438/43

Monaco - 1999
2438-79

Price: 8,00 EUR
2438-79

Czechoslovakia - 1978
2442/3 (2KB)

Price: 19,00 EUR
2442/3 (2KB)

Romania - 1965
2442/51

Price: 6,00 EUR
2442/51

Jugoslavia - 1990
Bl.38/9

Price: 15,00 EUR
Bl.38/9

Portugal - 2000
Bl.163

Price: 6,00 EUR
Bl.163

Hungary - 1968
2452/9

Price: 4,00 EUR
2452/9

Austria - 2004
2460/9

Price: 11,00 EUR
2460/9

Czechoslovakia - 1978
Bl.36

Price: 9,00 EUR
Bl.36