Monaco - 1993
2108/12

Price: 9,00 EUR
2108/12

Austria - 1994
2109+69/70

Price: 8,00 EUR
2109+69/70

Greece - 2002
2110 MH24

Price: 14,00 EUR
2110 MH24

Hungary - 1965
2111/9

Price: 3,00 EUR
2111/9

Austria - 1993
2113(KB)

Price: 5,00 EUR
2113(KB)

Sweden - 1999
HB 280

Price: 14,00 EUR
HB 280

Sweden - 1999
2118/21

Price: 5,00 EUR
2118/21

Monaco - 1993
2120/1+Bl.59

Price: 12,00 EUR
2120/1+Bl.59

Austria - 1994
2125

Price: 2,50 EUR
2125