Monaco - 1959
609/17

Price: 10,00 EUR
609/17

Slovenia - 2007
609/25

Price: 16,00 EUR
609/25

Guernsey - 1993
609/11 (4FS)

Price: 40,00 EUR
609/11 (4FS)

Christmas - 1990
609/12

Price: 4,00 EUR
609/12

Aviation - 1957
609/15

Price: 6,00 EUR
609/15

Railways - 1939
609/14

Price: 18,00 EUR
609/14

Stamps on stamps - 1997
610/1 KB

Price: 8,00 EUR
610/1 KB

Ships - 1976
611/4

Price: 2,00 EUR
611/4

Guernsey - 1993
612/6+Bl.10

Price: 10,00 EUR
612/6+Bl.10