Bulgaria - 1962
1324/33+Bl.9

Price: 20,00 EUR
1324/33+Bl.9

Poland - 1962
1325/36

Price: 4,00 EUR
1325/36

Malta - 2004
1325/40 (KB)

Price: 12,00 EUR
1325/40 (KB)

Luxemburg - 1994
1330/3 II

Price: 6,00 EUR
1330/3 II

Norge - 1999
1331/2 Do/Du

Price: 3,00 EUR
1331/2 Do/Du

Greece - 1978
1332/8

Price: 2,00 EUR
1332/8

Gibraltar - 2009
1333/6 (4KB)

Price: 40,00 EUR
1333/6 (4KB)

France - 1961
Y1961-1334/77

Price: 25,00 EUR
Y1961-1334/77

Finland - 1996
1334/6

Price: 4,00 EUR
1334/6