Bulgaria - 1962
1324/33+Bl.9

Price: 19,00 EUR
1324/33+Bl.9

Poland - 1962
1325/36

Price: 5,00 EUR
1325/36

Malta - 2004
1325/40

Price: 15,00 EUR
1325/40

Norge - 1999
1331/2 Do/Du

Price: 3,00 EUR
1331/2 Do/Du

Greece - 1978
1332/8

Price: 2,00 EUR
1332/8

Gibraltar - 2009
1333/6(KB)

Price: 40,00 EUR
1333/6(KB)

France - 1961
Y1961-1334/77

Price: 25,00 EUR
Y1961-1334/77

Finland - 1996
1334/6

Price: 3,00 EUR
1334/6

Norge - 1999
1335/6(MK)

Price: 9,00 EUR
1335/6(MK)