Malta - 2000
1119/22 (4KB)

Price: 40,00 EUR
1119/22 (4KB)

Ireland - 1999
1120/32

Price: 13,00 EUR
1120/32

Finland - 1990
Bl.6

Price: 3,00 EUR
Bl.6

France - 1957
1120+77+1231

Price: 45,00 EUR
1120+77+1231

Denmark - 1996
1120/3

Price: 5,00 EUR
1120/3

Portugal - 1971
1121/6

Price: 6,00 EUR
1121/6

Gibraltar - 2005
1122/5

Price: 5,00 EUR
1122/5

Jersey - 2004
1122/7+Bl.43

Price: 16,00 EUR
1122/7+Bl.43

Great Britain - 1987
1122/5

Price: 3,00 EUR
1122/5