St. Pierre & Miqeuelon - 2011
1107/8

Price: 10,00 EUR
1107/8

Honduras - 1991
1116/8

Price: 2,00 EUR
1116/8

Egypt - 1973
1118/21

Price: 10,00 EUR
1118/21

Portugal - 1971
1121/6

Price: 6,00 EUR
1121/6

Montserrat - 2000
1122/5

Price: 10,00 EUR
1122/5

Canada - 1989
1123+HBl.124

Price: 8,00 EUR
1123+HBl.124

Mexico - 1963
1129/31

Price: 6,00 EUR
1129/31

Chile - 1986
Bl.3

Price: 16,00 EUR
Bl.3

Canada - 1989
1132/3

Price: 4,00 EUR
1132/3