Ships - 1947
PORTO 67/76

Price: 15,00 EUR
PORTO 67/76

Insects - 1986
PAKET 82/91

Price: 8,00 EUR
PAKET 82/91

St. Pierre & Miqeuelon - 1931
129/32

Price: 40,00 EUR
129/32

St. Pierre & Miqeuelon - 1937
162/7+Bl.1

Price: 80,00 EUR
162/7+Bl.1

St. Pierre & Miqeuelon - 1937
Bl.1

Price: 50,00 EUR
Bl.1

Mix - 1941
213/4+327/8

Price: 12,00 EUR
213/4+327/8

Ships - 1942
299/312

Price: 20,00 EUR
299/312

Plane - 1942
317/23

Price: 15,00 EUR
317/23

St. Pierre & Miqeuelon - 1942
324/5

Price: 10,00 EUR
324/5