Niuafo´ou - 1983
3/18

Price: 20,00 EUR
3/18

ATM - 1985
3(8)+4 ATM

Price: 8,00 EUR
3(8)+4 ATM

French Antarctica - 1956
5

Price: 14,00 EUR
5

Palau - 1983
5/8

Price: 4,00 EUR
5/8

Ross Depandency - 1967
5/8

Price: 30,00 EUR
5/8

ATM - 1986
5+6(8) ATM

Price: 8,00 EUR
5+6(8) ATM

ATM - 1986
5+6(8) ATM

Price: 10,00 EUR
5+6(8) ATM

Norfolk - 1947
7y+14y

Price: 30,00 EUR
7y+14y

Australia Ant.Terr - 1966
8/18

Price: 50,00 EUR
8/18