French Polynesia - 1937
Bl.1 (Oceanie133)

Price: 50,00 EUR
Bl.1 (Oceanie133)

French Polynesia - 1993
PORTO 16/25+27/8

Price: 17,00 EUR
PORTO 16/25+27/8

Aviation - 1942
181/7 (Oceania)

Price: 20,00 EUR
181/7 (Oceania)

World War - 1946
207/12 (Oceanie)

Price: 16,00 EUR
207/12 (Oceanie)

World War - 1946
211(4Bl)B Oceanie

Price: 30,00 EUR
211(4Bl)B Oceanie

French Polynesia - 1948
232/4 (Oceanie)

Price: 75,00 EUR
232/4 (Oceanie)

French Polynesia - 1953
238 (Oceanie)

Price: 60,00 EUR
238 (Oceanie)

World War - 1954
239 (Oceania)

Price: 8,00 EUR
239 (Oceania)

French Polynesia - 1958
1/9

Price: 20,00 EUR
1/9