French Polynesia - 1988
502

Price: 9,00 EUR
502

Falklands - 1989
503/6

Price: 12,00 EUR
503/6

New Caledonia - 1971
503/6

Price: 20,00 EUR
503/6

Whales - 1989
503/6 (4Bl)

Price: 50,00 EUR
503/6 (4Bl)

Ships - 2010
503/6

Price: 12,00 EUR
503/6

Ships - 2010
503/6 GP

Price: 35,00 EUR
503/6 GP

Fiji - 1984
504/7

Price: 4,00 EUR
504/7

Marshall Islands - 1994
504/7

Price: 4,00 EUR
504/7

French Antarctica - 2003
504/5

Price: 12,00 EUR
504/5