Liechtenstein - 1976
648(KB)

Price: 16,00 EUR
648(KB)

Isle of Man - 1995
650/4+Bl.24

Price: 9,00 EUR
650/4+Bl.24

Jersey - 1994
650/3

Price: 3,00 EUR
650/3

Guernsey - 1994
650/61

Price: 8,00 EUR
650/61

Jersey - 1994
650/3(KB)

Price: 32,00 EUR
650/3(KB)

Cyprus - 1986
651/4+Bl.13

Price: 18,00 EUR
651/4+Bl.13

OSN New York - 1993
651/2

Price: 2,00 EUR
651/2

Ireland - 1988
652/3

Price: 3,00 EUR
652/3

Monaco - 1960
654/5

Price: 59,00 EUR
654/5