Romania - 1978
3563/6+8/9 (6FDC)

Price: 14,00 EUR
3563/6+8/9 (6FDC)

Spain - 2000
3565/76

Price: 4,00 EUR
3565/76

Christmas - 2001
3572/5

Price: 4,00 EUR
3572/5

Lighthouses - 2006
3577/80

Price: 5,00 EUR
3577/80

Architecture - 2001
3577/8

Price: 2,00 EUR
3577/8

Mix - 2002
3579/93+3673

Price: 14,00 EUR
3579/93+3673

Germany 2006 - 2006
Bl.110

Price: 3,00 EUR
Bl.110

Spain - 2000
Bl.86/95 (11)

Price: 25,00 EUR
Bl.86/95 (11)

Cities - 2006
3597/8 (2)

Price: 4,00 EUR
3597/8 (2)