Azores - 2003
494+Bl.25

Price: 5,00 EUR
494+Bl.25

UNO Geneva - 2004
495/502+MH9

Price: 25,00 EUR
495/502+MH9

Monaco - 1955
496

Price: 59,00 EUR
496

Isle of Man - 1992
497/502

Price: 5,00 EUR
497/502

Guernsey - 1990
497/500

Price: 5,00 EUR
497/500

Liechtenstein - 1968
497/9(KB)

Price: 20,00 EUR
497/9(KB)

Flags - 1986
499/514 (4KB)VII

Price: 15,00 EUR
499/514 (4KB)VII

France - 1941
Y1941-500/49

Price: 29,00 EUR
Y1941-500/49

Croatia - 1999
500/3(KB)

Price: 12,00 EUR
500/3(KB)