Mix - 2006
1468/71

Price: 3,00 EUR
1468/71

Railways - 1972
1469/70 (2KB)

Price: 8,00 EUR
1469/70 (2KB)

Switzerland - 1992
1470/3

Price: 3,00 EUR
1470/3

Monaco - 1981
1470/2(KB)

Price: 30,00 EUR
1470/2(KB)

Butterflies - 1993
1470/2

Price: 4,00 EUR
1470/2

Populair - 2003
Bl.44

Price: 6,00 EUR
Bl.44

Mozart - 1981
1470/2

Price: 8,00 EUR
1470/2

Norge - 2003
1471/3

Price: 5,00 EUR
1471/3

Populair - 2002
Bl.45

Price: 6,00 EUR
Bl.45