Europa (CEPT) - 2010
1374/7

Price: 4,00 EUR
1374/7

Tourism - 2012
Bl.60

Price: 10,00 EUR
Bl.60

Dogs - 1963
1374/82

Price: 10,00 EUR
1374/82

Monaco - 1979
1375/7+Bl.15

Price: 12,00 EUR
1375/7+Bl.15

Liechtenstein - 2005
1375/6

Price: 3,00 EUR
1375/6

Malta - 2005
1375/6

Price: 3,00 EUR
1375/6

Tourism - 2007
1375/80

Price: 10,00 EUR
1375/80

Mix - 2007
1375/80+Bl.60

Price: 15,00 EUR
1375/80+Bl.60

Transport - 1979
Bl.15

Price: 10,00 EUR
Bl.15