Tourism - 2007
1311/6

Price: 7,00 EUR
1311/6

Automobiles - 2002
1312/5

Price: 10,00 EUR
1312/5

Norge - 1999
1313/6

Price: 10,00 EUR
1313/6

Football - 1962
1313

Price: 4,00 EUR
1313

Child - 2010
1313/8

Price: 6,00 EUR
1313/8

Paintings - 2006
1313/20

Price: 10,00 EUR
1313/20

Telecommunication - 2002
1313/6

Price: 4,00 EUR
1313/6

Malta - 2004
1314/8

Price: 6,00 EUR
1314/8

Church,Temple - 2003
1314/5

Price: 4,00 EUR
1314/5