Tourism - 2010
1307/12

Price: 6,00 EUR
1307/12

Automobiles - 2006
1307/12

Price: 7,00 EUR
1307/12

Heraldry - 2002
1307/9

Price: 8,00 EUR
1307/9

Birds - 1992
1307/9 (4Bl)I

Price: 18,00 EUR
1307/9 (4Bl)I

Birds - 1999
1307 MH

Price: 8,00 EUR
1307 MH

Tourism - 2003
1307/10

Price: 3,00 EUR
1307/10

Birds - 1984
1307/10

Price: 2,00 EUR
1307/10

Insects - 1962
1308/9 A/B

Price: 4,00 EUR
1308/9 A/B

Royalties - 2009
1308/15+Bl.87

Price: 10,00 EUR
1308/15+Bl.87