Monaco - 1978
1305/12

Price: 6,00 EUR
1305/12

Trees - 1995
1305/8

Price: 3,00 EUR
1305/8

Trees - 1996
1305/9 MH39

Price: 4,00 EUR
1305/9 MH39

Flowers - 2003
1305/6

Price: 2,00 EUR
1305/6

Luxemburg - 1992
1306/9 I

Price: 6,00 EUR
1306/9 I

Mexico 68 - 1968
1306/13B+Bl.33B

Price: 15,00 EUR
1306/13B+Bl.33B

Mexico 68 - 1968
1306/13 B

Price: 10,00 EUR
1306/13 B

Mexico 68 - 1968
1306/13A/B+Bl.33A/B

Price: 20,00 EUR
1306/13A/B+Bl.33A/B

Austria - 1969
1307/14

Price: 3,00 EUR
1307/14