Mix - 2001
1909/13

Price: 6,00 EUR
1909/13

Czechoslovakia - 1969
1910/4+5KB (Y.1969)

Price: 19,00 EUR
1910/4+5KB (Y.1969)

Czechoslovakia - 1969
1910/4

Price: 4,00 EUR
1910/4

Monaco - 1989
1911/5+42/4+59/60

Price: 18,00 EUR
1911/5+42/4+59/60

Philatelic - 1969
Bl.25

Price: 2,00 EUR
Bl.25

Automobiles - 1985
1912/5

Price: 10,00 EUR
1912/5

Great Britain - 2001
1914/23

Price: 14,00 EUR
1914/23

Europa (CEPT) - 2014
1914

Price: 2,00 EUR
1914

Switzerland - 2005
1915/6 (2KB)

Price: 25,00 EUR
1915/6 (2KB)