Mix - 1999
1823/6 IX

Price: 4,00 EUR
1823/6 IX

Flora-Fauna - 2000
1823/4 (2)

Price: 6,00 EUR
1823/4 (2)

Mix - 1999
1827/30 X

Price: 4,00 EUR
1827/30 X

Sweden - 1994
1828/33 MH193

Price: 6,00 EUR
1828/33 MH193

Mix - 1999
1831/4 XI

Price: 4,00 EUR
1831/4 XI

Astronomy & Astrlogy - 2009
1831/2

Price: 3,00 EUR
1831/2

Switzerland - 2003
1834/5

Price: 4,00 EUR
1834/5

Police - 2013
1834/9

Price: 12,00 EUR
1834/9

Aviation - 1983
1834/7

Price: 4,00 EUR
1834/7