Automobiles - 1975
1191/1201 A/B

Price: 80,00 EUR
1191/1201 A/B

Tourism - 1972
1191 yVII(4Bl)

Price: 6,00 EUR
1191 yVII(4Bl)

Tourism - 1970
1191+(4) NoYear

Price: 4,00 EUR
1191+(4) NoYear

Malta - 2001
1193/8

Price: 11,00 EUR
1193/8

Isle of Man - 2005
1193/1200+Bl.53

Price: 14,00 EUR
1193/1200+Bl.53

Domestic Animals - 1967
1193/200

Price: 8,00 EUR
1193/200

Christianity - 1965
1193/4+1343/5

Price: 2,00 EUR
1193/4+1343/5

Mix - 1989
1194/7

Price: 3,00 EUR
1194/7

Railways - 1988
1194/5

Price: 2,00 EUR
1194/5