Automobiles - 2004
1066/7 2MH

Price: 40,00 EUR
1066/7 2MH

Railways - 1946
1066/70

Price: 2,00 EUR
1066/70

Portugal - 1969
1067/9

Price: 7,00 EUR
1067/9

Exhibitions - 1999
1067/71 KB

Price: 10,00 EUR
1067/71 KB

Gibraltar - 2004
1068/77+Bl.63

Price: 12,00 EUR
1068/77+Bl.63

Ireland - 1998
1068/9 (2KB)

Price: 15,00 EUR
1068/9 (2KB)

Royalties - 2003
1068/73

Price: 6,00 EUR
1068/73

Europa (CEPT) - 1998
1068/71

Price: 4,00 EUR
1068/71

Mix - 2004
1068 (4Bl)

Price: 3,00 EUR
1068 (4Bl)