Mix - 1997
1008/11+14/7+20/3

Price: 4,00 EUR
1008/11+14/7+20/3

Europa (CEPT) - 2003
1009/10 (4Bl)

Price: 8,00 EUR
1009/10 (4Bl)

Mix - 1989
1009/36+Bl.11/2 Year1989

Price: 25,00 EUR
1009/36+Bl.11/2 Year1989

Animals - 1989
1009/11

Price: 2,00 EUR
1009/11

Gibraltar - 2002
1010/3+Bl.51

Price: 12,00 EUR
1010/3+Bl.51

Cyprus - 2003
1010/2

Price: 6,00 EUR
1010/2

Bears - 1965
1010/7

Price: 10,00 EUR
1010/7

Flowers - 1955
1010/2

Price: 4,00 EUR
1010/2

Architecture - 1990
1010/3

Price: 2,00 EUR
1010/3