Christmas - 1976
966/9 MH58/9

Price: 5,00 EUR
966/9 MH58/9

Isle of Man - 2002
967/72

Price: 7,00 EUR
967/72

Iceland - 2000
967 MK

Price: 9,00 EUR
967 MK

Liechtenstein - 1989
967/70 (4Bl)

Price: 12,00 EUR
967/70 (4Bl)

Industry - 1965
967/72

Price: 15,00 EUR
967/72

Jersey - 2001
968/72 (2003)III

Price: 6,00 EUR
968/72 (2003)III

Portugal - 1964
968/71

Price: 4,00 EUR
968/71

Domestic Animals - 2001
968/72 I

Price: 7,00 EUR
968/72 I

Film - 1996
968/71

Price: 3,00 EUR
968/71