Mix - 1994
Bl.11

Price: 3,00 EUR
Bl.11

Mix - 1966
847

Price: 2,00 EUR
847

Monaco - 1967
848/62

Price: 10,00 EUR
848/62

Astronomy & Astrlogy - 1964
Bl.25

Price: 10,00 EUR
Bl.25

Automobiles - 1967
848/61

Price: 8,00 EUR
848/61

Automobiles - 1967
848/62 (2)

Price: 18,00 EUR
848/62 (2)

Architecture - 1984
848/51

Price: 2,00 EUR
848/51

Jersey - 1998
849/54

Price: 6,00 EUR
849/54

Birds - 1964
849/56

Price: 12,00 EUR
849/56