Astronomy & Astrlogy - 1999
810/3

Price: 4,00 EUR
810/3

Europa (CEPT) - 1992
810 (4KB)MH

Price: 10,00 EUR
810 (4KB)MH

Christmas - 1992
811/4

Price: 4,00 EUR
811/4

Birds - 1980
811/2+860/1 MH2+6

Price: 10,00 EUR
811/2+860/1 MH2+6

Birds - 1980
811/2 MH2

Price: 4,00 EUR
811/2 MH2

Royalties - 1999
Bl.23

Price: 2,00 EUR
Bl.23

Zodiac - 1998
Bl.17

Price: 4,00 EUR
Bl.17

Flowers - 1957
812/20 II

Price: 12,00 EUR
812/20 II

Flowers - 1957
812/20 (2)II

Price: 25,00 EUR
812/20 (2)II