Tourism - 1997
773/6 I

Price: 4,00 EUR
773/6 I

Tourism - 1999
773/6 II

Price: 15,00 EUR
773/6 II

Birds - 1991
773/6

Price: 4,00 EUR
773/6

Gibraltar - 1996
774/7 (KB)

Price: 25,00 EUR
774/7 (KB)

Croatia - 2006
774/7(KB)

Price: 19,00 EUR
774/7(KB)

Birds of prey - 1996
774/7

Price: 6,00 EUR
774/7

Diana - 1998
774/7

Price: 2,00 EUR
774/7

Diana - 1998
774/7

Price: 3,00 EUR
774/7

Christmas - 1992
774/5 MH

Price: 8,00 EUR
774/5 MH