Italy - 1995
2403/6

Price: 3,00 EUR
2403/6

Monaco - 1999
2406 (2)

Price: 5,00 EUR
2406 (2)

Sweden - 2004
2406/9 (MK)

Price: 12,00 EUR
2406/9 (MK)

Turkey - 1976
2407/10

Price: 4,00 EUR
2407/10

Czechoslovakia - 1977
2407/9(KB) B

Price: 40,00 EUR
2407/9(KB) B

Austria - 2003
Bl.18

Price: 3,00 EUR
Bl.18

Sweden - 2004
2410/1

Price: 5,00 EUR
2410/1

Czechoslovakia - 1977
2413/7+5KB (Y.1977)

Price: 15,00 EUR
2413/7+5KB (Y.1977)

Czechoslovakia - 1977
2413/7

Price: 3,00 EUR
2413/7