Railways - 1962
543/5

Price: 4,00 EUR
543/5

Queen - 1991
543

Price: 4,00 EUR
543

Europa (CEPT) - 2006
543/6+Bl.23

Price: 4,00 EUR
543/6+Bl.23

Stamps on stamps - 1991
544/8

Price: 4,00 EUR
544/8

Transport - 1988
544/7 (2KB)

Price: 20,00 EUR
544/7 (2KB)

Paintings - 2006
544/5 (2KB)

Price: 18,00 EUR
544/5 (2KB)

Peking 08 - 2008
545/6 (2KB)

Price: 25,00 EUR
545/6 (2KB)

Sport - 1950
545/9

Price: 10,00 EUR
545/9

Isle of Man - 1993
546/9

Price: 2,50 EUR
546/9