Europa (CEPT) - 1994
EUROAP 51/6

Price: 6,00 EUR
EUROAP 51/6

Arms - 1942
LEVANTE 51/2

Price: 2,00 EUR
LEVANTE 51/2

Arms - 1942
LEVANTE 51/2(4Bl)

Price: 6,00 EUR
LEVANTE 51/2(4Bl)

Ireland - 1929
52/4

Price: 25,00 EUR
52/4

Plants - 1985
PORTO 53/62

Price: 8,00 EUR
PORTO 53/62

Arms - 1971
53/6

Price: 4,00 EUR
53/6

Atlanta 96 - 1996
54/7

Price: 3,00 EUR
54/7

Alderney - 1992
55/8

Price: 8,00 EUR
55/8

Turkish Cyprus - 1978
55/6

Price: 3,00 EUR
55/6