Monaco - 1975
1191/1201

Price: 15,00 EUR
1191/1201

Malta - 2001
1193/8

Price: 11,00 EUR
1193/8

Isle of Man - 2005
1193/1200+Bl.53

Price: 14,00 EUR
1193/1200+Bl.53

Jersey - 2005
1195/9

Price: 7,00 EUR
1195/9

Sweden - 1982
1196/1200(HB115)+MH88

Price: 6,00 EUR
1196/1200(HB115)+MH88

Vatican - 1997
1197/1206

Price: 10,00 EUR
1197/1206

Finland - 1993
1198 2MH32

Price: 8,00 EUR
1198 2MH32

Vatican - 1997
1198/201 MH

Price: 6,00 EUR
1198/201 MH

Malta - 2001
1199/1202

Price: 4,00 EUR
1199/1202