Liechtenstein - 1986
910/2 (2KB)

Price: 20,00 EUR
910/2 (2KB)

Isle of Man - 2001
911/6

Price: 6,00 EUR
911/6

Astronomy & Astrlogy - 1964
Bl.28

Price: 12,00 EUR
Bl.28

Guernsey - 2002
913/8 (6KB)

Price: 60,00 EUR
913/8 (6KB)

Liechtenstein - 1986
913/5 (3KB)

Price: 40,00 EUR
913/5 (3KB)

Animals - 1982
913/5

Price: 2,00 EUR
913/5

Luxemburg - 1975
914/8 I

Price: 4,00 EUR
914/8 I

OSN New York - 2003
Bl.23

Price: 5,00 EUR
Bl.23

Gibraltar - 2000
914/29 KB

Price: 14,00 EUR
914/29 KB