Railways - 1972
E346/8

Price: 15,00 EUR
E346/8

Queen - 1977
346/7 (2KB)

Price: 20,00 EUR
346/7 (2KB)

Animals - 1999
Bl.19

Price: 4,00 EUR
Bl.19

Monkeys - 1998
Bl.10

Price: 3,00 EUR
Bl.10

Gibraltar - 1977
348/63

Price: 18,00 EUR
348/63

Flags - 1980
348/63 (4KB)I

Price: 6,00 EUR
348/63 (4KB)I

Sarajevo 84 - 1984
348

Price: 2,00 EUR
348

Ships - 1999
348/51 (4Bl)

Price: 20,00 EUR
348/51 (4Bl)

Christmas - 1987
348/50 (2)GP

Price: 10,00 EUR
348/50 (2)GP