Europa (CEPT) - 1979
297/8

Price: 3,00 EUR
297/8

Europa (CEPT) - 1979
297/8 (4Bl)

Price: 15,00 EUR
297/8 (4Bl)

Froyar - 1996
298/9+315/6

Price: 4,50 EUR
298/9+315/6

Alderney - 2007
298/303+Bl.19

Price: 15,00 EUR
298/303+Bl.19

Ireland - 1974
298/300

Price: 8,00 EUR
298/300

Birds - 1996
298/9 MH11

Price: 10,00 EUR
298/9 MH11

Sport - 1986
298/301

Price: 3,00 EUR
298/301

Sport - 1986
298/301 (2)GP

Price: 12,00 EUR
298/301 (2)GP

Christmas - 1984
298/309

Price: 3,00 EUR
298/309