French Polynesia - 1983
384+Bl.7

Price: 7,00 EUR
384+Bl.7

French Polynesia - 1983
385+Bl.8

Price: 7,00 EUR
385+Bl.8

Granada Grenadines - 1980
390/3

Price: 8,00 EUR
390/3

Ruanda - 1970
392/9 (6)

Price: 16,00 EUR
392/9 (6)

Mauretania - 1970
397/9

Price: 4,00 EUR
397/9

Nauru - 1994
Bl.10 II

Price: 6,00 EUR
Bl.10 II

Ascension - 1986
403/6+Bl.16

Price: 10,00 EUR
403/6+Bl.16

New Caledonia - 1964
405 B

Price: 20,00 EUR
405 B

Ascension - 1986
Bl.16

Price: 6,00 EUR
Bl.16