Manama - 1970
298/303 (6LuxBl)

Price: 18,00 EUR
298/303 (6LuxBl)

Chad - 1970
299/301 A/B

Price: 15,00 EUR
299/301 A/B

Manama - 1970
Bl.64 A/B

Price: 10,00 EUR
Bl.64 A/B

Ras al Khaima - 1970
426/33 (8LuxBl)

Price: 30,00 EUR
426/33 (8LuxBl)

Fujeira - 1970
Bl.22B

Price: 4,00 EUR
Bl.22B

Canada - 1970
451/4

Price: 8,00 EUR
451/4

Sierra Leone - 1970
481/92

Price: 20,00 EUR
481/92

New Caledonia - 1970
492/3

Price: 12,00 EUR
492/3

Ajman - 1970
532/40 (5)

Price: 30,00 EUR
532/40 (5)