Guernsey - 1987
389/92

Price: 2,00 EUR
389/92

Ireland - 1978
391/2

Price: 4,00 EUR
391/2

Albania - 1946
396/401

Price: 20,00 EUR
396/401

Kuwait - 1968
399/408 (4Bl)

Price: 40,00 EUR
399/408 (4Bl)

Emirates (UAE) - 1993
401/2

Price: 4,00 EUR
401/2

Albania - 1946
402/7

Price: 20,00 EUR
402/7

Syria - 1936
403/4

Price: 16,00 EUR
403/4

British Antarctica - 2005
404/7

Price: 15,00 EUR
404/7

British Antarctica - 2005
404/7 GP

Price: 40,00 EUR
404/7 GP