French Antarctica - 1980
155/6

Price: 6,00 EUR
155/6

French Polynesia - 1972
155

Price: 6,00 EUR
155

Christmas - 1975
Bl.61/5

Price: 4,00 EUR
Bl.61/5

Ships - 1980
155/6 (4Bl)

Price: 20,00 EUR
155/6 (4Bl)

British Antarctica - 1990
156/70

Price: 40,00 EUR
156/70

Cocos Islands - 1985
Bl.5

Price: 2,00 EUR
Bl.5

British Antarctica - 1990
156/70 (G.P.)

Price: 100,00 EUR
156/70 (G.P.)

Ships - 1972
156

Price: 10,00 EUR
156

Anniversary - 1977
D 156/8

Price: 6,00 EUR
D 156/8