Australia - 1993
1364/7

Price: 4,00 EUR
1364/7

Australia - 1993
1364/7 a/b

Price: 12,00 EUR
1364/7 a/b

New Zealand - 1994
1364(KB)

Price: 20,00 EUR
1364(KB)

New Zealand - 1994
1364(KB)+1364

Price: 22,00 EUR
1364(KB)+1364

Space - 1994
1364

Price: 2,00 EUR
1364

Micronesia - 2002
1366/71+Bl.116

Price: 12,00 EUR
1366/71+Bl.116

New Zealand - 1994
1366/75

Price: 7,00 EUR
1366/75

Marshall Islands - 2000
1366/9

Price: 15,00 EUR
1366/9

Animals - 1994
1366/75+Bl.44

Price: 12,00 EUR
1366/75+Bl.44