Australia - 1992
1297/9+Bl.14

Price: 9,00 EUR
1297/9+Bl.14

Astronomy & Astrlogy - 1992
Bl.14 I

Price: 8,00 EUR
Bl.14 I

Rugby - 2003
1297/9

Price: 5,00 EUR
1297/9

New Zealand - 1993
1298/1303

Price: 5,00 EUR
1298/1303

Palau - 1998
Bl.67/8

Price: 10,00 EUR
Bl.67/8

Cook Islands - 1990
1299/302+Bl.195

Price: 20,00 EUR
1299/302+Bl.195

Tonga - 1993
1299/310 Specimen

Price: 25,00 EUR
1299/310 Specimen

Fairy tales - 1993
1299/1310 (2KB)SPECIMEN

Price: 40,00 EUR
1299/1310 (2KB)SPECIMEN

New Caledonia - 2003
1300/1

Price: 5,00 EUR
1300/1