New Zealand - 1994
1326/31

Price: 7,00 EUR
1326/31

Australia - 1992
1326/8+D2

Price: 5,00 EUR
1326/8+D2

Tourism - 1994
1326 MH

Price: 7,00 EUR
1326 MH

Shells & Corals - 1994
1326/7

Price: 10,00 EUR
1326/7

Christmas - 1992
1326 MH76

Price: 12,00 EUR
1326 MH76

Solomon Islands - 2006
1327/40

Price: 25,00 EUR
1327/40

Tonga - 1994
1327 (4)

Price: 35,00 EUR
1327 (4)

New Caledonia - 2004
Bl.33

Price: 8,00 EUR
Bl.33

Tourism - 1994
1327/31

Price: 6,00 EUR
1327/31