French Polynesia - 1973
165

Price: 18,00 EUR
165

Tokelau - 1989
165/70

Price: 7,00 EUR
165/70

Fish - 2006
165/6

Price: 2,00 EUR
165/6

Fish - 2006
165/8 GP

Price: 18,00 EUR
165/8 GP

French Antarctica - 1981
166

Price: 4,00 EUR
166

French Polynesia - 1973
166

Price: 12,00 EUR
166

Ships - 1987
166/9

Price: 5,00 EUR
166/9

French Polynesia - 1973
167

Price: 18,00 EUR
167

Solomon Islands - 1968
167/81

Price: 22,00 EUR
167/81