Australia - 1993
1378/80+2D

Price: 5,00 EUR
1378/80+2D

Christmas - 1993
1378/80

Price: 2,00 EUR
1378/80

Marshall Islands - 2000
1380/3

Price: 2,00 EUR
1380/3

Australia - 1994
1381/4

Price: 7,00 EUR
1381/4

Palau - 1998
Bl.71

Price: 4,00 EUR
Bl.71

New Zealand - 1994
1383/96

Price: 12,00 EUR
1383/96

New Caledonia - 2006
1384/6

Price: 6,00 EUR
1384/6

Australia - 1994
1385/8

Price: 5,00 EUR
1385/8

Sport - 1994
1385/90

Price: 8,00 EUR
1385/90