Vanuatu - 1991
856/9

Price: 7,00 EUR
856/9

Fish - 2014
856

Price: 5,00 EUR
856

Tourism - 2004
857/60

Price: 6,00 EUR
857/60

New Caledonia - 1989
858/9

Price: 3,00 EUR
858/9

French Polynesia - 2002
858/61

Price: 6,00 EUR
858/61

Micronesia - 1999
858/77

Price: 15,00 EUR
858/77

Birds - 2002
859/62 II

Price: 10,00 EUR
859/62 II

Rugby - 1998
Bl.27

Price: 4,00 EUR
Bl.27

Money - 1983
859/60

Price: 10,00 EUR
859/60